Εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-07-28
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-08-08
Ημ/νία Λήξης 2026-07-27
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00322
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί