Εταιρεία ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΙΚΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-01-12
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-01-11
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί