Εταιρεία ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ-ΚΑΛΑΡΑΣ ΟΕ - ΤΕΧΝΟΙΛ
Αντικείμενο Εργασιών • Κατασκευές, Συντηρήσεις, Επισκευές Πρατηρίων Διανομής Καυσίμων • Πώληση Προϊόντων Καθαριότητας
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-08-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-08-03
Πιστοποιητικό 0145/ΥΑΕ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί