Εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΣΙΣΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-17
Πιστοποιητικό 0128/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί