Εταιρεία GEOHEAT LIMITED
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διάθεση αδρανών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτικού σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-07-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-07-24
Πιστοποιητικό 0244/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί