Εταιρεία Χ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Εμπόριο οικοδομικών υλικών. Χωματουργικές εργασίες. Επεξεργασία αδρανών υλικών. Οδικές μεταφορές.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-08-01
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-07-31
Πιστοποιητικό 0250/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί