Εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
Αντικείμενο Εργασιών Εμπορία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη οχημάτων και εξοπλισμού για γεωργική, βιομηχανική και κατασκευαστική χρήση. Εμπορία λιπαντικών.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-04-11
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-04-10
Πιστοποιητικό 0213/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί