Εταιρεία LOSHI ARDIAN SALI
Αντικείμενο Εργασιών Υπηρεσίες φυσικού τοπίου
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-10-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-10-17
Πιστοποιητικό 0355/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί