Εταιρεία SANIFARMA S.r.l.
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-04-24
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-04-23
Πιστοποιητικό 0409/ΣΔΠ/2024/ΙΤ
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί