Εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΣΙΣΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών • Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (Οικοδομικά, Υδραυλικά, Η/Μ, Βιομηχανικά – Ενεργειακά, Οδοποιία, Αστικών Αναπλάσεων). • Προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο δομικών υλικών, αστικού εξοπλισμού, σιδηρικών, ξυλείας, εργαλείων, χρωμάτων, αλατιού αποχιονισμού, μέσων ατομικής προστασίας και υλικών σήμανσης οδών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-02-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-02-28
Πιστοποιητικό 0395/ΔΠ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί