Εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-06-19
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-06-18
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00325
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί