Εταιρεία PHARMACELL A.E
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-07
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-04-06
Πιστοποιητικό ISO 22000
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί