Εταιρεία ALPHA PALLET ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και εμπορία ξύλινων παλετών και ξυλείας
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-06-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-06-28
Πιστοποιητικό 0336/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί