Εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ι.Κ.Ε
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-11-28
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-11-27
Πιστοποιητικό 0177/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί