Εταιρεία IMPARANDO IL MONDO S.R.L
Αντικείμενο Εργασιών DESIGN AND PROVISION OF PROFESSIONAL TRAINING COURSES FOR CHILDHOOD WORKERS/ KINDERGARTEN EDUCATORS, KINDERGARTEN SCHOOL TEACHERS, PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-05-13
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-05-12
Πιστοποιητικό 0413/QS/2024/IT
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί