Εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-12-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-12-29
Πιστοποιητικό 0188/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί