Εταιρεία Ι. & Γ. ΜΠΑΝΑΒΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων. Επεξεργασία μη επικινδύνων αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και άλλων μη επικίνδυνων αποβλήτων. Οδικές μεταφορές. Εμπορία οικοδομικών υλικών. Χωματουργικές εργασίες.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-22
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-21
Πιστοποιητικό 0147/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί