Εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΒΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΑΡΜΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-06
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-05
Πιστοποιητικό 0216/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί