Εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Ανάληψη, Επίβλεψη, Κατασκευή και Λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών Έργων στις κατηγορίες: Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά - Ενεργειακά
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-03-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-03-03
Πιστοποιητικό 0099.00593/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί