Εταιρεία LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε. - ΜΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-07-17
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-07-16
Πιστοποιητικό 0236/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί