Εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Undertaking and construction of public and private technical projects (road construction, hydraulics, construction, IT industrial - energy, port). Production and marketing of hot bituminous concrete, cold bituminous concrete and bituminous emulsions. Temporary storage, treatment and recycling of non-hazardous solid waste from excavation, construction and demolition (AEKK).
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-06-23
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-06-22
Πιστοποιητικό 0231/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί