Εταιρεία ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-05-23
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-05-22
Πιστοποιητικό 0327/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί