Εταιρεία ΤΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με δ.τ. «GRECO PLAST»
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία πλαστικών ειδών εύκαμπτης συσκευασίας
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-17
Πιστοποιητικό 2022/1985
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί