Εταιρεία ENGINIUS Ι.Κ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων, διαδικτυακών εφαρμογών, mobile εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-01
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-31
Πιστοποιητικό 0135/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί