Εταιρεία ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε
Αντικείμενο Εργασιών ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-08-21
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-08-20
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί