Εταιρεία SKYTRACK E.E.
Αντικείμενο Εργασιών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ GPS
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-01-05
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-01-04
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί