Εταιρεία ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-12-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-12-19
Πιστοποιητικό 0187/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί