Εταιρεία MANOLAKIS BROS Ο.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Χωματουργικές εργασίες. Επεξεργασία Α.Ε.Κ.Κ. και προσωρινή αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-04-03
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-04-02
Πιστοποιητικό 0208/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί