Εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-03-22
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-21
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00323
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί