Εταιρεία ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς επενδυτικών, χρηματοοικονομικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών, συστημάτων διαχείρισης. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Ανάλυση, σχεδιασμός και συντήρηση ιστοσελίδων. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης και αξιολόγησης.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-03
Πιστοποιητικό 0195/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί