Εταιρεία ASCISSE S.R.L.
Αντικείμενο Εργασιών EQUIPMENT CALIBRATION SERVICES RELATED TO TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY, ILLUMINANCE, PRESSURE, GAS AND AIR SPEED
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-05-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-05-13
Πιστοποιητικό 0415/QS/2024/IT
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί