Εταιρεία ΚΥΒΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Ε
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση ιδιωτικών & δημόσιων έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά – ενεργειακά). Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών. Καθαρισμός ρεμάτων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-04-02
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-04-03
Ημ/νία Λήξης 2027-04-01
Πιστοποιητικό 0099.00599/2024
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί