Εταιρεία PROCOM ATE
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευές κτιρίων – αρχιτεκτονικές, στατικές, οικονομοτεχνικές, τοπογραφικές, Η/Μ και περιβαλλοντικές μελέτες – κατασκευές και συντηρήσεις ενεργειακών έργων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-09
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-08
Πιστοποιητικό 0198/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί