Εταιρεία ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-02-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-02-09
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί