Εταιρεία TRANSCONTAINER AE
Αντικείμενο Εργασιών ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΜΦΟΡΤΩΝ & ΚΕΝΩΝ ΕΝΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-02-16
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-02-15
Πιστοποιητικό ISO 39001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί