Εταιρεία ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-02-11
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-02-10
Πιστοποιητικό 0175/ΥΑΕ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί