Εταιρεία Α ΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-07-27
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-07-26
Πιστοποιητικό 0342/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί