Εταιρεία ΤΕΒΑΡ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, έργα πρασίνου)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-05-02
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-05-01
Πιστοποιητικό 0033/ΟΑ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί