Εταιρεία Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-31
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-30
Πιστοποιητικό 0134/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί