Εταιρεία ΙΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων οδοποιίας, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά. Έλεγχος δικτύων με κάμερα και εσωτερική επισκευή δικτύων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-07-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-07-19
Πιστοποιητικό 0341/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί