Εταιρεία ΧΑΙΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Αντικείμενο Εργασιών Ενοικίαση εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Υπηρεσίες ανάκτησης υλικών και καθαρισμού χωρών. Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, μη επικίνδυνων αστικών αποβλήτων (ογκώδων υλικών, αποβλήτων έργων πρασίνου κλπ.) και ανάκτηση υλικών εξ αυτών μέσω μηχανικής διαλογής
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-10-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-10-17
Πιστοποιητικό 0248/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί