Εταιρεία ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΞΤΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διάθεση γευμάτων εντός ξενοδοχειακού καταλύματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-10-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-10-03
Πιστοποιητικό 0012/ΑΤ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί