Εταιρεία ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-02-26
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-02-25
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00454
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί