Εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Αντικείμενο Εργασιών Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση Η/Μ, βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. Συντήρηση και καθαρισμός κολυμβητικών δεξαμενών. Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-06-28
Πιστοποιητικό 0049/ΠΔ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί